+34 93 401 18 60Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.UPC: C/ Jordi Girona 31, (08034 - Barcelona) - IDAEA: C/ Jordi Girona 18-26, (08034 - Barcelona)

+34 93 401 18 60Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
UPC: C/ Jordi Girona 31, (08034 - Barcelona) - IDAEA: C/ Jordi Girona 18-26, (08034 - Barcelona)

Líneas de Investigación

 • Inici
 • Hidrologia estocàstica (SH)

Investigacions hidrologia estocàstica (SH)

Descripció

Tot i que les equacions que regeixen el flux d'aigua subterrània i el transport de soluts són ben conegudes, la gran heterogeneïtat dels processos naturals fa que els paràmetres fonamentals que intervenen en aquestes equacions siguin enormement variables i, per tant, impossibles de caracteritzar de manera exhaustiva. La hidrologia estocàstica es basa en suposar que els paràmetres hidrogeològics són variables regionalitzades, és a dir funcions aleatòries que presenten una correlació espacial. Les variables d'interès (nivells, fluxos, concentracions, ...) es presenten en termes estadístics, és a dir, es busquen predoctors de les variables i es quantifica la seva incertesa. Alguns dels temes que es tracten en aquesta línia són:

 • Interpretació d'assaigs de bombament en mitjans heterogenis
 • Interpretació d'assaigs de traçadors en mitjans heterogenis
 • Upscaling: estadístiques dels paràmetres a diferents escales de mesura
 • Transport ergòdic i no ergòdic. Anàlisi estadística del temps de recorregut
 • Acoblament d'heterogeneïtat en els paràmetres de flux i transport
 • Equació de transport equivalent

Línies associades

 • Problema invers
 • Transport reactiu
 • Mitjans baixa permeablidad
 • Hidrologia general

Paraules clau

Medi heterogeni, variables regionalitzades, processos aleatoris, assaigs hidràulics, assaigs de traçadors, upscaling, transport egódico i no ergòdic, soluts no-conservatius, difusió a la matriu, paràmetres efectius i equivalents projectes relacionats

Proyectos relacionados

 • FUNMIG (Fundamental processes in radionuclide migration)
 • MODEST
 • Col·laboracions altres institucions

Publicacions més rellevants relacionades amb aquesta línia

 • Sánchez-Vila, X., J. Carrera, 1994. Different approaches to upscaling of transmissivities (abstract), EOS, v. 75(44), p. 287
 • Sánchez-Vila, X., J. P. Girardi, J. Carrera, 1995. A synthesis of approaches to upscaling of hydraulic conductivities. Water Resources Research, 31(4), 867-882
 • Sánchez-Vila, X., J. Carrera, J. P. Girardi, 1996. Scale effects in transmissivity. Journal of Hydrology, v. 183, p. 1-22
 • Sánchez-Vila, X., J. Carrera, 1997. Directional effects on convergent flow tracer tests. Mathematical Geology, 29(4), 551-569
 • D'Alessandro, M., F. Mousty, G. Bidoglio, J. Guimerà, I. Benet, X. Sánchez-Vila, M. García, A. Yllera de Llano, 1997.Field tracer experiment in a low permeability fractured medium: results from El Berrocal site. Journal of Contaminant Hydrology, 26(1-4), 189-201
 • Sánchez-Vila, X, 1997. Radially convergent flow in heterogeneous porous media. Water Resources Research, 33(7), 1633-1641.
 • Carrera, J., X. Sánchez-Vila, I. Benet, A. Medina, G. Galarza, J. Guimerà,1998. On matrix difussion: Formulations, solution methods and qualitative effects. Hydrogeology Journal, 6(1), 178-190.
 • Meier, P. M., J. Carrera, X. Sánchez-Vila,1998.An evaluation of Jacob’s method for the interpretation of pumping tests in heterogeneous formations. Water Resources Research, 34 (5), 1011-1025.
 • Wipfler, E. L., X. Sánchez-Vila, J. Carrera, 1998. MC simulation of transport in 2D heterogeneous anisotropic media with flow oriented in an angle. Annales Geophysicae, v.16 (Suplemento II), C431
 • Sánchez-Vila, X., P. M. Meier, J. Carrera, 1999. Pumping tests in heterogeneous aquifers: An analytical study of what can be obtained from their interpretation using Jacob’s method.Water Resources Research 35(4), 943-952
 • Sánchez-Vila, X., C. L. Axness, J. Carrera,1999. Upscaling transmissivity under radially convergent flow in heterogeneous media. Water Resources Research 35(3), 613-622  
 • Sánchez-Vila, X., J. Solís-Delfín, 1999. Solute transport in heterogeneous media: The impact of anisotropy and non-ergodicity in risk assessment. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 13(5), 365-379
 •  Meier, P. M., J. Carrera, X. Sánchez-Vila,1999. A numerical study on the relationship between transmissivity and specific capacity in heterogeneous aquifers. Ground Water 37(4), 611-617
 • Lawrence, A. E., X. Sánchez-Vila, Y. Rubin, 2001. Temporal moments for kinetically sorbing solute transport in radial flow. Eos Trans. AGU, 82(47), Fall Meet. Suppl., Abstract H32D-0333
 • Ramajo, H., X. Sánchez-Vila, J. Carrera, S. Olivella, 2002. Simulation of gas dipole tests in fractures at the intermediate scale using a new upscaling method. Transport in Porous Media, 46 (2-3), 269-284
 • Fernàndez-Garcia, D., X. Sánchez-Vila, T. Illangasekare, 2002. Convergent-flow tracer tests in heterogeneous media: combined experimental-numerical analysis for determination of equivalent transport parameters. Journal of Contaminant Hydrology, v 57/1-2, 129-145.
 • Lawrence, A. E., X. Sánchez-Vila, Y. Rubin, 2002.Conditional moments of the breakthrough curves of kinetically sorbing solute in heterogeneous porous media using multirate mass transfer models for sorption and desorption. Water Resources Research (accepted)
 • Sánchez-Vila, X., Y. Rubin, 2002. Temporal moments for reactive solutes undergoing non-homogeneous mass transfer processes in heterogeneous domains under non-uniform flow conditions. Water Resources Research (submitted)
 • adif
 • agencia-catalana-aigua
 • agencia-residus-catalunya
 • aiguas-ter-llobregat
 • ajuntament-badalona
 • ajuntament-barcelona
 • barcelona-regional
 • bridge-technologies
 • cetaqua
 • ciudad-de-la-energia
 • clabsa
 • constructora-san-jose
 • copisa
 • cuadll
 • enresa-solucions-ambientals
 • fcc
 • gemi-arids-catalunya
 • generalitat-catalunya
 • gisa
 • gobierno-espana
 • iberinsa
 • igcg
 • incasol
 • ineco
 • instituto-geologico-minero-espana
 • port-barcelona
 • sacyr
 • sener
 • seventh-framework
 • skb
 • sqm
 • ute-sagrera-ave