+34 93 401 18 60This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.UPC: C/ Jordi Girona 31, (08034 - Barcelona) - IDAEA: C/ Jordi Girona 18-26, (08034 - Barcelona)

+34 93 401 18 60This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
UPC: C/ Jordi Girona 31, (08034 - Barcelona) - IDAEA: C/ Jordi Girona 18-26, (08034 - Barcelona)

Eventos y Seminarios

 • Home
 • Training courses and events

Training courses, events and seminars

Quines són les zones de Catalunya on el terreny s'enfonsa més i per què

Article publicat a 324

https://www.ccma.cat/324/quines-son-les-zones-de-catalunya-on-el-terreny-senfonsa-mes-i-per-que/noticia/3161080/

 

Quines són les zones de Catalunya on el terreny s'enfonsa més i per què

Cambrils, el delta de l'Ebre i Barcelona, alguns dels llocs on destaca aquest fenomen, anomenat subsidència i que segons els experts no és preocupant

 
TEMA:
Medi ambient

A Cambrils, al Baix Camp, el terreny baixarà uns dos centímetres d'aquí pocs mesos. I una mica més endavant, tornarà al nivell habitual.

El fenomen no és gens preocupant i a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) el coneixen molt bé, perquè mesuren a tot Catalunya si el terreny s'enfonsa, un procés anomenat subsidència. En el cas de Cambrils es deu a un moviment oscil·latori. Degut al gran augment de població durant els mesos d'estiu i a l'ús d'aigua per al consum, sanitària i per a piscines, es produeixen moltes extraccions. El terreny baixa al voltant de dos centímetres, alguns anys més i d'altres menys. Passat l'estiu, es torna a recuperar.

Un altre lloc on el fenomen ha estat important és a la conca potàssica del Bages. En una zona entre Súria i Castellnou del Bages, des del 2019 el terreny s'ha enfonsat més de 50 centímetres, a causa de l'activitat minera.

També destaca el delta de l'Ebre, que geològicament és molt jove: té uns 5.000 anys. Aquí el procés és molt variable, perquè depèn de molts factors. El principal problema és la subsidència per consolidació i la manca d'aportacions de sediments, aturada o molt disminuïda degut als embassaments construïts al llarg de l'Ebre.

Aquí la subsidència és d'uns cinc mil·límetres a l'any, una mica superior a l'augment del nivell del mar, que és d'uns tres mil·límetres a l'any. Tot això fa que també sigui una zona molt vulnerable a fenòmens com temporals o meteotsunamis (aquests últims provoquen una pujada molt forta del nivell del mar per canvis en la pressió atmosfèrica).


Un problema que no és gaire greu

En general, el problema de la subsidència, en una visió territorial extensa de tot Catalunya, no és gaire greu. Però sí que es donen fenòmens puntuals, com extraccions irregulars d'aigües soterrànies o esllavissades, que necessiten d'una vigilància continua per part de l'ICGC per detectar-ho, fer-ne un seguiment i aportar així informació per a prendre accions.

I en el cas concret de Barcelona i de les infraestructures properes, com el port i l'aeroport?

Un estudi recent conclou que vora un centenar de ciutats costaneres d'arreu del món estan amenaçades per la suma de la subsidència i de l'augment del nivell del mar. I els autors alerten que el primer d'aquests processos pot arribar a ser molt més ràpid, en alguns casos, que el primer.

Els autors són Pei-Chin Wu, Matt Wei i Steven d'Hondt, de la Universitat de Rhode Island, als Estats Units, i l'estudi s'ha publicat a la revista Geophysical Research Letters.

A l'estudi els autors han mesurat la velocitat de subsidència a 99 ciutats, d'entre les quals, Barcelona, entre el 2015 i el 2020. Per fer-ho han utilitzat el mètode d'interferometria amb dades de radar i del satèl·lit Sentinel-1.

Segons els resultats, en la majoria de ciutats la subsidència es produeix de manera més ràpida que l'augment del nivell del mar. La velocitat més elevada d'aquest enfonsament progressiu passa al sud, sud-est i est d'Àsia, però també es dona a un nivell important en algunes ciutats d'Europa, Nord-Amèrica, Àfrica i Austràlia.

Per als autors, les causes principals més probables d'aquesta subsidència són les activitats humanes, sobretot l'extracció d'aigua del subsòl.

Consultat pel 324.cat, un dels autors de l'estudi, el doctor Wei, ha enviat aquesta imatge del càlcul del fenomen a Barcelona:

Mapa de la subsidència calculada pels investigadors, a l'esquerra, i imatge extreta de Google Earth (Wei et al.)

Tal com explica Wei, hi destaquen tres zones, encerclades: l'aeroport, el port i una zona residencial a la part oriental, que coincideix amb la plaça de les Glòries. I comenta això:

"Aquests tres llocs s'estan enfonsant a una velocitat de més de tres mil·límetres a l'any, que és aproximadament el valor mitjà mundial de l'augment del nivell del mar."

Per Wei, com que l'aeroport i el port estan a una altitud de quatre metres sobre el nivell del mar, "tenen moltes probabilitats de quedar inundats durant una tempesta. La probabilitat s'incrementarà a mesura que passi el temps".

Així, és, la subsidència, un problema a Barcelona, sobretot si hi afegim l'augment del nivell del mar? I quines en poden ser les causes? El 324.cat ha consultat diversos experts, que coincideixen en el seu diagnòstic. Segons Xavier Sánchez-Vila, catedràtic d'hidrogeologia de la Universitat Politècnica de Catalunya, al port i a l'aeroport l'efecte es deu a la construcció: "És perfectament normal i no és cap efecte greu."


Sánchez-Vila, que posa en dubte els valors que dona Wei, afegeix que en el cas del port es deu bàsicament a la depuradora i en el de l'aeroport seria per la terminal nova. El terreny triga anys a reaccionar a l'augment de pressió degut a la construcció d'aquestes dues grans obres i es produeix subsidència diferida, a poc a poc cada any. En tot cas, "no és un problema important. Són mil·límetres, potser un o dos centímetres en deu anys".

I sobre el tercer cercle, a la zona de Glòries-Diagonal, potser es deu a l'extracció d'aigua, però no es pot saber segur amb les dades d'interferometria.

La mateixa opinió té, pel què fa al port i a l'aeroport, Pere Buxó, geòleg de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). Explica al 324.cat que la subsidència que afecta aquestes àrees és molt extensa i d'una magnitud baixa i que "per això és difícil que la subsidència causi danys a construccions, perquè aquestes es mouen solidàriament amb el terreny sense experimentar assentaments diferencials, que són els més perillosos".

L'ICGC ens aporta aquesta altra imatge, generada per ells mateixos, de la subsidència vertical a Barcelona mesurada amb els satèl·lits Sentinel-1A/B, que dona una idea més precisa del fenomen i en algunes localitzacions concretes el fa directament comprable a l'increment del nivell del mar:

La subsidència vertical a Barcelona(ICGC)

Un article escrit per Oscar Mora, Fernando Pérez i Jordi Corbera, també de l'ICGC, i que es publicarà en els propers mesos, analitza les mesures de subsidència a Barcelona des del gener del 2016 fins al desembre del 2020. Segons els autors, la ciutat presenta en general un comportament estable de la seva superfície, "però s'han pogut mesurar patrons de moviment característics".

Si no es té en compte l'aeroport, que pertany al municipi del Prat de Llobregat, a Barcelona "es poden destacar els moviments d'assentament al port de Barcelona en àrees guanyades al mar i les deformacions ocasionades a la zona de la plaça de les Glòries durant les obres de remodelació".

En el cas de les Glòries, les dades obtingudes mostren que els anys 2016 i 2017 no es va produir gaire enfonsament del terreny. El 2018 sí, perquè devia funcionar molt activament la màquina d'extracció d'aigua durant la construcció del túnel. I el 2019 ja no s'hi veu subsidència.

Una altra zona afectada és la de les vies del tren d'alta velocitat a l'alçada del centre comercial de La Maquinista. Segons l'article, es tracta d'un exemple d'afectació de moviments en una infraestructura crítica, com les línies ferroviàries. I afegeixen que "la sèrie temporal, amb petits canvis de tendència, mostra una baixada continua del terreny acumulant fins a 2 cm".

A Barcelona, alguns dels moviments del terreny es produeixen per variacions del nivell de l'aigua soterrània en els aqüífers del Besòs i el Llobregat. Aquestes variacions, expliquen els geòlegs de l'ICGC que són normals. En els esmentats sectors, el terreny és molt jove des del punt de vista geològic, es va formar fa menys de 10.000 anys. Això vol dir que encara el procés de consolidació dels sediments està encara actiu, i afecta tant pel mateix pes del sediment com per l'extracció d'aigua.

Quan s'extreu aigua del subsòl el terreny es comprimeix, però es recupera lleugerament quan es recuperen els nivells. No obstant, des de l'ICGC recorden que a Barcelona s'havia extret molta aigua del subsòl per la gran presència d'indústries. Quan aquestes indústries es van desplaçar fora de l'entorn urbà o van tancar, el nivell dels aqüífers va experimentar una pujada molt forta. I per això és lògic que amb certes construccions, com ara aparcaments soterranis, es produeixin inundacions.

Més enllà de la subsidència, un bon exemple de la importància del seguiment d'aquest moviment és el projecte MOMPA (Monitorització de Moviments del terreny i Protocol d'Actuació), que inclou quatre socis: l'ICGC, el Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC), Andorra Recerca i Innovació (ARI) i el Centre d'Études et d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement (CEREMA).

Durant el projecte s'ha realitzat la monitorització sistemàtica de les deformacions d'un ampli territori pirinenc, que inclou l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Capcir, el Conflent i Andorra, des del 2015 al 2022. La monitorització s'ha realitzat de manera remota, amb dades de radar adquirides des dels satèl·lits. I això ha permès cobrir la superfície d'estudi amb més d'un milió i mig de punts de mesura, amb una mitjana d'un punt cada 50 per 50 metres quadrats. Això seria impensable treballant sobre el terreny.

S'han detectat centenars d'àrees amb deformacions de terreny i d'estructures, que inclouen zones de subsidències i  esllavissades. Dos exemples són l'esllavissada de la Portalada d'Andorra i una altra un vessant natural aigües avall de la presa de Solcén a l'Arieja, a França. El monitoratge pot proporcionar informació molt valuosa per a la gestió dels riscos associats a deformacions del terreny.


Afegir-hi l'augment del nivell del mar

Però a la subsidència cal afegir-hi l'augment del nivell del mar, un procés que ens pot afectar de manera molt més intensa. Jordi Salat, de l'Institut de Ciències del Mar, comenta al 324.cat que el treball de Wei i els seus col·legues "és força interessant i, de les zones litorals de la Mediterrània, la nostra no és, ni de bon tros, la que en surt més ben parada. Això sol ja pot merèixer un toc d'atenció". Tot i això, tampoc no està segur que les dades cartogràfiques que han fet servir siguin prou fiables.

Salat recorda un comentari de Gilles Erkens, investigador de la Universitat d'Utrecht, als Països Baixos, que va aparèixer el maig del 2014 a la revista Eos. Afirmava que si la terra baixa i el nivell del mar puja, la percepció principal és d'aquest segon procés, però s'estan produint tots dos.

Erkens hi afegia que l'augment del nivell del mar és un problema global lligat a l'escalfament, però la subsidència "és un problema local de cada ciutat i la solució està específicament a la ciutat concreta".

Vista general d'una part del Delta de l'Ebre
El delta de l'Ebre pateix per la manca d'aportació de sediments (Calafellvalo/Flickr)

Per Salat, si bé les dades no indiquen que estiguem en una situació dolenta a Barcelona, "valdria la pena intentar corregir les, segurament petites, causes locals de subsidència perquè el que és segur i perfectament previsible és l'augment de nivell del mar".

També explica que si bé en moltes situacions s'ha vist que les defenses contra aquest augment funcionen, "els costos són cada vegada més alts i menys assumibles". I tot i que el problema no té res a veure amb el que hi ha al sud-est asiàtic, es preveuen augments dels nivells del mar d'entre 80 i 100 centímetres aquest segle. I Salat considera que "algunes de les reflexions d'un treball elaborat pel CLIVAR sobre clima i oceans, que a més d'aquest augment parla de temporals, meteotsunamis i altres fenòmens, podrien aplicar-se al delta de l'Ebre".

Pel que fa a l'augment del nivell del mar, segons dades de l'Estartit, al Baix Empordà, des del 1990 ha pujat 3,1 centímetres per dècada, un augment estadísticament significatiu.


Plantejar solucions urgents

Si es té en compte l'efecte combinat del transport de sediments des del mar i l'increment relatiu del nivell mitjà del mar, els models apunten que Catalunya passaria de 218 quilòmetres de costa analitzats, a tenir-ne 164 quilòmetres, amb una vulnerabilitat alta o molt alta a l'erosió. A l'Alt Empordà, el cent per cent de la costa esdevindria vulnerable.

Un altre problema és l'avenç de la falca salina, que té impacte tant en els conreus propers a la costa com en l'aigua de consum. El problema es veu incrementat per l'explotació dels aqüífers costaners, cosa que, al seu torn, provoca més subsidència.

Com a conclusió, podríem dir que la subsidència no és un problema gaire rellevant a Catalunya, tret d'alguns punts concrets, però que a la zona costanera s'afegeix a l'augment del nivell del mar i a la freqüència de temporals.

Tot això tindrà un impacte progressivament més important les properes dècades i podria afectar platges i ports, entre altres infraestructures. Un fenomen que obliga a plantejar solucions amb la màxima urgència.

 

 

Introducing Physics Informed Neural Networks in Subsurface Flow

Ciclo de webinars gratuitos en Hidrogeología y Geoquímica
TODOS LOS JUEVES en directo en: https://meet.google.com/snb-qdkn-eex   

 
GRUPO DE HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA
(Unidad asociada CSIC-UPC)
 
Presenter: Linus Walter (IDAEA-CSIC)

Título:Introducing Physics Informed Neural Networks in Subsurface Flow
Jueves 5 de Mayo a las 15:15h


Abstract:
Geoenergies such as underground gas storage and energy storage,geothermal energy and geologic carbon storage are key technologies on
the way to the foreseeable energy transition. The reservoir characterization in these projects remains challenging since predictive
modeling approaches face limitations in identifying the spatial distribution of distinct lithologies and their hydro-mechanical
properties from downwell testing procedures. Pumping tests are usually carried out to infer permeability, but offer only few observation points
in space and require large extrapolation through inversion. The  application of Physics Informed Neural Networks (PINN) offers a
promising solution which can seamlessly incorporate field data, while enforcing the accordance with physical laws in the domain of study. We
implement this concept via two distinct loss terms for observational data and for a mass balance equation in the loss function of an
Artificial Neural Network (ANN).
Preliminary results suggest that our PINN model will be able to forecast the spatiotemporal fluid pressure distribution in a 1D domain. In this

way, we give a first impression of the opportunities that PINN applications offer in the field of reservoir modeling.
 

El Maresme planifica l’acció contra el canvi climàtic a la comarca. Comité cientific

El Maresme planifica l’acció contra el canvi climàtic a la comarca

El grup de científics reunits pel Consell Comarcal del Maresme està a punt de tancar un document amb mesures per combatre el canvi climàtic a la comarca. Aquesta primavera s’entregarà als ajuntaments maresmencs

Veure la noticia sencera a: https://mataroaudiovisual.cat/noticia/societat/el-maresme-planifica-l-acci-contra-el-canvi-clim-tic-la-comarca

Es constitueix el Comitè científic que avalarà les estratègies en emergència climàtica al Maresme

El Consell Comarcal del Maresme comença l’any posant fil a l’agulla en matèria d’emergència climàtica. Amb l’estudi “L’Estratègia de transició energètica i acció climàtica del Maresme” sobre la taula, s’ha constituït un Comitè científic format per especialistes que aportaran la seva expertesa en diferents matèries com boscos, inundacions, geologia, hidrogeologia, urbanisme, economia circular, ordenació del litoral, meteorologia, ecologia…..

El Comitè científic està format inicialment per 33 professisonals que, a més, tenen un elevat coneixement de les singularitats del Maresme. La xifra, però, s’incrementarà perquè hi ha més experts que han mostrat el seu interès en participar-hi.

De moment, en formen part: Josep Maria Aguirre, Enric Badosa, Mireia Banqué, Oriol Bassa, Elisa Berdalet, Lorenzo Chelleri, Xavier Garcia Martínez, Andrea Alejandra Guerrero, Sònia Llorens, Anna Marín, Xavier Martin Tost, Josep Mas Pla, Eduard Pla Ferrer, Diana Puigserver, Xavier Quintana, Manel Riera, Enric Sagristà, Rafael Sardà, Sandra Saura, Joaquim Serra, Carles Tobella, Roger Urgeles, Albert Pelachs, Jordi Solé, Javier Martín Vide, Carolina Martí, Carme Llasat, Maria del Mar Isla, Jofre Herrero, Marc Diego, Josep Maria Carmona, Jordi Bartrolí i Aaron Alorda. Podeu veure la seva trajectetòria professional en aquest enllaç.

Les seves funcions seran donar suport, proposar i avalar les estratègies que s’adoptin a la comarca i aportar una visió interdisciplinar i holística en la seva adaptació a l’àmbit local.

El Comitè científic ja ha començat a treballar. La setmana passada va mantenir la primera reunió -en format virtual a causa de les restriccions- en el decurs de la qual i amb l’assessorament del Centre de Recerca Ecològica i Aplicació Forestal (CREAF) es va acordar la metodologia de treball i es va establir l’agenda de reunions.

L’objectiu és disposar en 4 mesos d’un llistat d’accions concretes enfocades a la realitat del Maresme per iniciar després un procés participatiu amb els ajuntaments de la comarca que acabi concretant la priorització d’actuacions per arribar al 2030 havent assolit els objectius de la Unió Europea de reducció de les emissions de CO2, increment de l’ús de les energies renovables i augment de la resiliència de la comarca als nous escenaris climàtics que es plantegen.

 

Using continuous resistivity profiling (CRP) method to identify seasonal electrical resistivity variations related to FSGD areas.

Webinar cycle in Hydrogeology and geochemistry

EACH THURSDAY (free of charge) live in: https://meet.google.com/snb-qdkn-eex   

 

ROOM: ONLY ON-LINE

 

HYDROGEOLOGY GROUP

(Associated Unit CSIC-UPC)

 

This week: Thursday, April 28 2022  at 15PM

Presenter: Jose Tur (PhD Student)

 

Title of the talk: Using continuous resistivity profiling (CRP) method to identify seasonal electrical resistivity variations related to FSGD areas.

Abstract

The characterization of fresh submarine groundwater discharge (FSGD) in coastal aquifers has been the object of study in many investigations due to the importance of water as a strategic resource for populations. However, investigating processes that occur in the part of the aquifer located under the sea entails greater difficulties. The objective of this study has been to characterize FSGD in the coastal alluvial aquifer of Maresme, located 40 km north of the city of Barcelona (Spain). To study the marine part of the aquifer with good spatial resolution, the geophysical method of continuous resistivity profiling (CRP) has been chosen. Marine profiles, parallel and perpendicular to the coastline, have been done using a boat in a shallow water area to obtain electrical resistivity data of the seabed covering 3 km2. Data acquisition has been carried out in two field campaigns, one in the dry season and another in the wet season. From the results obtained, it has been possible to observe different electrical resistivity values in marine sediments along the coast. These variations have also been identified between the two campaigns, being the wet season the one with the highest electrical resistivity values. This study shows that CRP is a non-invasive method that allows the detection of resistive zones of marine sediment that have been related to preferential discharge areas.

Presentation

EVOLUTION of EOCS IN A SET OF MAR COLUMN EXPERIMENTS (part II)

Ciclo de webinars gratuitos en Hidrogeología y Geoquímica

TODOS LOS JUEVES en directo en: https://meet.google.com/snb-qdkn-eex  

 

Only online

 

GRUPO DE HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA

(Unidad asociada CSIC-UPC)

 

Día: Jueves 21 de abril a las 15:00h

Autor: Arnau Canelles (PhD Student)

Título:EVOLUTION of EOCS IN A SET OF MAR COLUMN EXPERIMENTS (part II)

 Abstract:

 Managed aquifer recharge (MAR) has been well established as a technology capable of increasing the water resources storage with the purpose of either later recovering that water for different uses (agricultural, industrial or urban), or obtaining an environmental benefit. One of the most common sources of water in MAR systems are effluents of waste water treatment plants. Nevertheless, before the recharge of waste water effluents into the aquifer some quality aspects should be considered. Besides traditional pollutants like organic matter and nutrients (nitrogen and phosphorous), the emerging organic compounds (EOCs) have appeared as a big new social concern. These compounds are associated with the chemicals used in urban environments (pharmaceutical and protective care products), industrial areas (e.g., brominated retardant flames), and agricultural zones (e.g., antibiotics used in veterinary activities or pesticides). Considering all of these, we aim at 1) determining what the biogeochemical processes are governing the co-metabolic degradation of EOCs cocktail, 2) evaluating the influence of different compositions of a reactive layer in these processes, and 3) evaluating the fate of a EOCs cocktail in relation to the geochemical processes occurring. To achieve these goals, a conceptual and a numerical model which consider all the processes involved in the co-metabolic degradation of EOCs was developed. Which now can explain furtherly the EOCs dynamics explained in the previous session.

Link presentation

 • adif
 • agencia-catalana-aigua
 • agencia-residus-catalunya
 • aiguas-ter-llobregat
 • ajuntament-badalona
 • ajuntament-barcelona
 • barcelona-regional
 • bridge-technologies
 • cetaqua
 • ciudad-de-la-energia
 • clabsa
 • constructora-san-jose
 • copisa
 • cuadll
 • enresa-solucions-ambientals
 • fcc
 • gemi-arids-catalunya
 • generalitat-catalunya
 • gisa
 • gobierno-espana
 • iberinsa
 • igcg
 • incasol
 • ineco
 • instituto-geologico-minero-espana
 • port-barcelona
 • sacyr
 • sener
 • seventh-framework
 • skb
 • sqm
 • ute-sagrera-ave