+34 93 401 18 60Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.UPC: C/ Jordi Girona 31, (08034 - Barcelona) - IDAEA: C/ Jordi Girona 18-26, (08034 - Barcelona)

+34 93 401 18 60Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
UPC: C/ Jordi Girona 31, (08034 - Barcelona) - IDAEA: C/ Jordi Girona 18-26, (08034 - Barcelona)

Eventos y Seminarios

 • Inicio
 • Formación, cursos y eventos

Formación, cursos, eventos y seminarios

Seminar: Chaotic Flow as a Treatment Strategy to Enhance Dilution and Break Preferentia Paths in Heterogeneous Aquifers

 

HYDROGEOLOGY GROUP

(Associated Unit CSIC-UPC, Barcelona)

Date: Thursday, September 23, 2021

Starting time: 12:15 (Central European Time)

Duration: 1h

live in: https://meet.google.com/snb-qdkn-eex   

This week’s Guest Speaker: Oriol Bertran, Ph D Student

Title of talk:  Chaotic Flow as a Treatment Strategy to Enhance Dilution and Break Preferentia Paths in Heterogeneous Aquifers


Abstract:

The injection of a treatment solution is a common remediation method, and several studies have shown that chaotic flow, induced by engineered injection-extraction (EIE) from wells encircling this solution, is beneficial for its spreading within the aquifer. Most of these numerical studies represent heterogeneity as the standard geostatistical multigaussian field, which is characterized by the isolation of the extreme hydraulic conductivity (K) values, with absence of preferential paths. However, connectivity is important in solute transport, reducing travel times significantly. So using multigaussian fields, that omits connectivity, to predict the fate of a treatment solution in a channeled heterogeneous site can make the remediation method to be inefficient, since the treatment solution might be transported along the channels only. It is convenient to generate fields where high-K values are connected (non-multigaussian fields) to better test the chaotic flow as a treatment strategy in both non-connected and connected fields. To be comparable, both field types share the same histogram and variogram, being the connectivity the only difference between them. In this work we evaluate the influence that chaotic flow has on the dilution of a treatment solution (represented as particles) on several heterogeneous fields and its capability in breaking preferential paths in non-multigaussian fields. For this we (I) defined a centered EIE, that encircles a treatment solution, with several combinations of number of wells and rotation velocities; and (II) performed several simulations of flow and transport for each aforementioned scenario, in randomly generated multigaussian fields and their transformed equivalent non-multigaussians. Finally, we get an optimal combination for both non-connected and connected fields that diminishes the uncertainty of the remediation method that performs the greatest dilution of the treatment solution and overcomes channeling, making it more efficient. This optimum is set by using the established metric of the dilution index of Kitanidis (1994), which measures the increasing in volume of the fluid occupied by the particles, and a metric that measures the temporal variability of K zones visited by the particles.

QUÈ ÉS EL GiR-BESÒS I QUI HI HA AL DARRERE?

QUÈ ÉS EL GiR-BESÒS I QUI HI HA AL DARRERE?

PROJECTE PREMIAT

“Model de Gestió Integrada dels Recusos hídrics del Besòs davant el canvi climàtic: solucions per a l’autoabastament i resiliència del sistema hídric a l’àrea metropolitana de Barcelona (GiR-Besòs)”

Logo del ajuntament de barcelona

Carme Barba rebent premi pel Ajuntament de
         Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona premia el projecte liderat pel Grup d’Hidrologia Subterrània de l’Escola de Camins de la UPC Barcelona 16 de març de 2021


Equip del Besos Water-Hub

El projecte GiR-Besòs està liderat per científics del Grup d’Hidrologia Subterrània de l’Escola de Camins de la UPC.

DURADA : FEBRER 2021 – FEBRER 2022

Logos de Escola de camins Logos de UPC Logos de GHS

Núria Ferrer, Marc Carnicero, Daniel Fernàndez i Carme Barba.simbolo alerta

CONTEXTUALITZACIÓ DEL PROJECTE

PROBLEMA
d’abastament a curt/mitjà termini
a l’àrea metropolitana de Barcelona

FACTORS AMBIENTALS:

Clima mediterrani – SEQUERES

Canvi global – CANVI CLIMÀTIC – CANVI USOS SÒL

FACTORS ECOLÒGICS/ADMINISTRATIUS:

Aplicació cabals de manteniment +

Acords de la Taula del Ter (2017)

FACTORS DEMOGRÀFICS:

Augment de la demanda

una libreta

OBJECTIU GENERAL

Elaborar un model de gestió integrada dels recursos superficials, subterranis i d’aigües regenerades a la conca del Besòs

OBJECTIU GENERAL

- Estimar el volum dels recursos actuals i futurs sota diferents casuístiques

- Avaluar la viabilitat d’utilitzar diferents recursos per recarregar l’aqüífer (terciaris Montornès, La Llagosta, Montcada)

- Avaluar la viabilitat de fer recàrrega induïda

- Crear espai de debat i participació entre agents implicats

- Buscar sinèrgies i crear ponts entre agents implicats

- Transferir coneixement, per tal de concienciar la societat del valor dels aqüífers


cuadro informativo

cuadro informativo

VISIÓ GENERAL I FASES DEL PROJECTE

Abast del model

cuadro informativo cuadro informativo

SIMULACIÓ ESCENARIS DE FUTUR

Efectes del canvi climàtic

- Els escenaris de futur del model tindran en compte les diferents prediccions de canvi climàtic efectuades pel Servei Meteorològic de Catalunya.

- Hi haurà una coordinació entre les projeccions de canvi climàtic introduïdes al model hidrogeològic del Llobregat (efectuat per CUADLL) i les del Besòs, per tal de comparar els resultats en ambdues conques.

- S’avaluarà l’impacte del canvi climàtic en la disponibilitat de recursos hídrics en el futur.

folleto informativo
PROCÉS DE PARTICIPACIÓ I DIFUSIÓ DEL GiR-BESÒS

ÒRGANS SUPRAMUNICIPALS

29.4.21 Àrea Metropolitana de Barcelona

29.4.21 Barcelona Regional

04.5.21 Aigües Ter-Llobregat

05.5.21 Consorci del Besòs

05.5.21 Consorci Besòs Tordera

07.5.21 Diputació de Barcelona

20.5.21 Consorci del Besòs

20.5.21 Consorci Besòs-Tordera

03.6.21 Comunitat d’Usuaris d’Aigües del Delta del Llobregat

16.6.21 Agència Catalana de l’Aigua

CONCESSIONÀRIES

28.5.2021 Aigües de Barcelona + Cetaqua

PARTICIPACIÓ A LES REUNIONS DE DIFUSIÓ DEL GIR-BESÒS

Ajuntaments / Empreses municipals

07.4.21 Barcelona Cicle de l’Aigua SA

13.4.21 Ajuntament Santa Coloma de G.

15.4.21 Ajuntament La Llagosta

16.4.21 Ajuntament Sant Adrià de B.

16.4.21 Barcelona Cicle de l’Aigua SA

19.4.21 Ajuntament Badalona

23.4.21 Ajuntament Martorelles

27.4.21 Ajuntament Mollet del Vallès

06.5.21 Ajuntament Montornès del V.

13.5.21 Ajuntament Montcada i Reixac

21.5.21 Ajuntament Montmeló

MUNICIPIS PARTICIPANTS A LES REUNIONS DE DIFUSIÓ DEL GIR-BESÒS

mapa de los municipios donde se
             celebraran reuniones del Gir-Besos

El 60% dels municipis fan algun tipus de seguiment de la qualitat (analítiques) a l’aigua freàtica

DADES AMBIENTALS CONSUM D’AIGUA POTABLE

Consum d’aigua potable

gráfico que expresa el consumo de agua
             potable de cada municipio

USOS MUNICIPALS DE L’AIGUA FREÀTICA

gráfico que expresa el uso municipal del
             agua

CONSUM MUNICIPAL D’AIGUA FREÀTICA

gráfico que expresa el consumo de agua
             freatica

Previsió d’incrementar el consum municipal d’aigua freàtica en els propers 10 anys

gráfico que expresa el consumo de agua
             potable de cada municipio

VALORACIÓ DEL PROJECTE GIR-BESÒS

gráfico que muestra la valoracion del proyecto
         GiR-Besos

DADES DE CONTACTE

2021 - Besòs Water-Hub | Avís Legal

Escola de Camins. UPC Campus Nord | Carrer Jordi Girona 31 | 08034 Barcelona

NIF: Q0818003F | Telèfon: 934011698 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Política de Privacitat

Twitter

Si vol desubscriure d'aquest Butlletí us plau envia un correu electrònic a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. per donar-se de baix.

 

 

 
 
 
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo." />
ResponReenvia

Lectura de tesis: Seawater intrusion, transition zone dynamics and reactive mixing - Example of Argentona coastal alluvial aquifer

Fecha: 19 de julio de 2021 tendrá lugar la defensa de la Tesis Doctoral dentro del Programa de Doctorado en Ingenieria del Terreno;
On July 19th 2021, the following PhD. G
eothecnical Engineering and Geo-Sciences  thesis  will be defended;

Título: "Seawater intrusion, transition zone dynamics and reactive mixing - Example of Argentona coastal alluvial aquifer"
 
Autor: TYBAUD MEDHY DOMKIC GOYETCHE
 

Thesis advisor: Dr. Jesus Carrera / Dra. Linda Luquot /Dr. Maarten Saaltink

PhD thesis by videoconference. Escola Camins.

LINK: https://meet.google.com/uzz-pfdo-mss

The defense will take place:
Monday, July 19th 13:00

Evaluación de la mejora de la calidad del agua durante la recarga artificial de acuíferos implementando barreras reactivas

Webinar cycle in Hydrogeology and geochemistry

EACH THURSDAY (free of charge)

live in: https://meet.google.com/snb-qdkn-eex   

HYDROGEOLOGY GROUP

(Associated Unit CSIC-UPC, Barcelona)

Next webinar: Thursday, 15 July , 2021

Starting time: 12:15 (Central European Time)

Duration: 1h

This week's guest speak: Sara Ortiz, PhD Student

Title: Evaluación de la mejora de la calidad del agua durante la recarga artificial de acuíferos implementando barreras reactivas.

Abstract: Resumen del trabajo que hemos venido haciendo en la recarga artificial de acuíferos con barreras reactivas para incrementar el recurso hídrico subterráneo y mejorar la calidad del agua a infiltrar. Cuales materiales hemos usado, que procesos queremos que ocurran en las barreras reactivas y como vamos a evidenciar la eficacia de las mismas.  

 

ver presentación

Water content and metal pollution dynamics in the surface layer of urban soils

Webinar cycle in Hydrogeology and geochemistry

EACH THURSDAY (free of charge)

live in: https://meet.google.com/snb-qdkn-eex   

HYDROGEOLOGY GROUP

(Associated Unit CSIC-UPC, Barcelona)

Next webinar: Thursday, 8 July , 2021

Starting time: 12:15 (Central European Time)

Duration: 1h

 

 

This week's guest speak: Martina Siena, Politécnico de Milan

Title: Water content and metal pollution dynamics in the surface layer of urban soils

Abstract: 

The seminar presents the first results obtained in the context of the PROFILES project. The main objective of PROFILES concerns the identification of a possible correlation between water content dynamics and the distribution of metal pollutants in the surface layer of urban soils. The research activity combines experimental and numerical approaches. Field activity was conducted in Bagnolo Mella, (Brescia, Northern Italy) where a ferroalloy industry operated for more than forty years (1974-2015). At this site, the distribution of As, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn concentrations in the surface soil was inferred by means of a portable X-Ray Fluorescence device. Numerical simulations have been performed to model water dynamics along the soil column at the investigated site, over a time range of 4 years (2013–2016). Numerical results allow to characterize the time evolution of the zero-flux-plane (ZFP) depth, defined as the plane separating zones with upward and downward water flux in a thoroughly wetted soil, when evaporation and drainage are occurring simultaneously. Our work is aimed at (i) identifying possible analogies between the ZFP dynamics and the extent of soil contamination; (ii) comparing the results for a homogeneous and a heterogeneous soil column. 

 

Link presentation

 • adif
 • agencia-catalana-aigua
 • agencia-residus-catalunya
 • aiguas-ter-llobregat
 • ajuntament-badalona
 • ajuntament-barcelona
 • barcelona-regional
 • bridge-technologies
 • cetaqua
 • ciudad-de-la-energia
 • clabsa
 • constructora-san-jose
 • copisa
 • cuadll
 • enresa-solucions-ambientals
 • fcc
 • gemi-arids-catalunya
 • generalitat-catalunya
 • gisa
 • gobierno-espana
 • iberinsa
 • igcg
 • incasol
 • ineco
 • instituto-geologico-minero-espana
 • port-barcelona
 • sacyr
 • sener
 • seventh-framework
 • skb
 • sqm
 • ute-sagrera-ave